o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla placu Teatralnego w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


PREZYDENT MIASTA TORUNIA        
                                                        11 sierpnia 2023 r.
 
 
INFORMACJA
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

   Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977) oraz uchwały Rady Miasta Torunia nr 898/22 z dnia 21 lipca 2023r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla placu Teatralnego w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od  18.08.2023r. do  15.09.2023r.

w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przy ul. Grudziądzkiej 126B (III p., pok. 317), od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 12.00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia: www.bip.torun.pl i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: www.bip.mpu-torun.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05.09.2023r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (parter, hall główny).

Zgodnie z art. 18 ust.1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Torunia w formie:
1. papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń;

2. lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpu@mpu-torun.pl  lub za pomocą platformy ePUAP,

z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 29.09.2023 r.
 
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski


Projekt uchwały (89kB) pdf
Rysunek planu (1782kB) pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko (7328kB) pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek (8192kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Barbara Owczarek (8 sierpnia 2023)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (11 sierpnia 2023, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (18 sierpnia 2023, 07:50:16)
Zmieniono: dod. załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3564