Ogłoszenie uchwała 615/21

Toruń, dnia 11 maja 2021 r.
PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                     
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu  przez  Radę  Miasta Torunia Uchwały Nr 615/21 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  obszaru położonego w rejonie ulic: Czereśniowej, Osikowej, Kasztanowej i Rydygiera w Toruniu.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 126B  - w terminie do dnia 1 czerwca 2021 r.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

metryczka


Wytworzył: Marek Porczyk - projektant (11 maja 2021)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (11 maja 2021, 07:56:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 9586