Ogłoszenie uchwała nr 710/21

PREZYDENT MIASTA TORUNIA
22 listopada 2022r.
 
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 2÷5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r. poz.1029 z późn. zm.)
 
informuję
 
o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przy ul. Grudziądzkiej 126B (III p. pok. 317) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. gen. Władysława  Andersa i ul. gen. Karola Kniaziewicza oraz ul. Łódzkiej i ul. Włocławskiej w Toruniu, obejmującego część obszaru położoną przy ul. gen. Władysława  Andersa i ul. gen. Karola Kniaziewicza, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126B w terminie do dnia 3.01.2023r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia.
 
 
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Wiklendt - projektant (22 listopada 2022)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (22 listopada 2022, 09:25:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 15