O dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie

O dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie

Ogłoszenie uchwała nr 761/21, 762/21, 866/21

12 sierpnia 2022 r. PREZYDENT MIASTA TORUNIA OGŁOSZENIE Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Ogłoszenie uchwała nr 898/22

PREZYDENT MIASTA TORUNIA  Toruń, dnia 5 sierpnia 2022 r. OGŁOSZENIENa podstawie art.  39  ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

metryczka