Ogłoszenie uchwała nr 928/18

5 czerwca 2020r.
PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                      
                        
OGŁOSZENIE 
       
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) 
  
informuję 
  
o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126 B (parter) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: św. Jana Bosko i Ugory w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowiskooraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów. 
  
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B w terminie do dnia 10 lipca 2020 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko. 
  
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia 
  
  
  
Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Piotr Szulc - projektant (5 czerwca 2020)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (5 czerwca 2020, 07:42:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 30