Ogłoszenie uchwała nr 941/18

2 czerwca 2020 r. 
PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                     
                       
OGŁOSZENIE 
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)
 
informuję 
 
o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126 B (parter) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Budowlanej i  Wapiennej w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów. 
 
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B w terminie do dnia 10 lipca 2020 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia
 
 
 
Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Marek Porczyk - projektant (1 czerwca 2020)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (2 czerwca 2020, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (1 czerwca 2020, 13:54:05)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 333