Ogłoszenie uchwała nr 632/21

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                   Toruń, dnia 28 maja 2021 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
 
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Torunia:
 
Uchwały Nr 632/21 Rady Miasta Torunia z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Wielki Rów i Koniuchy w Toruniu.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 18 czerwca 2021 r.
 
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Torunia w formie:
1.     papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu,
ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń,
2.     lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej,
na adres: mpu@mpu-torun.pl lub za pomocą platformy ePUAP,
 
z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.
 
 
 
 
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Barbara Owczarek - projektant (27 maja 2021)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (28 maja 2021, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 250