Ogłoszenie uchwała 592/21

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                            
   16 kwietnia 2021 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
 
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Torunia: 
 
Uchwały Nr 592/21 Rady Miasta Torunia z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Jana Heweliusza i Edmunda Halleya w Toruniu. 
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 7 maja 2021 r.
 
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Torunia w formie:
1.  papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń,
2.  elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpu@mpu-torun.pl lub za pomocą platformy ePUAP,
z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.
 
 
                                                                                                             Prezydent Miasta Torunia
            Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Piotr Szulc - projektant (16 kwietnia 2021)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (16 kwietnia 2021, 07:57:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 79