Ogłoszenie uchwała nr 185/19

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                                  Toruń, dnia 28 lipca 2020 r.


 
 
OGŁOSZENIE 
  
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Torunia Nr 185/19 z dnia 12 września 2019 r. 
 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Stara Droga, Łódzka i Stawki Południowe w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
  
 
w dniach od 4 sierpnia 2020r. do 1 września 2020r. w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126 B (parter), w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 12:00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: https://bip.torun.pl i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu pod adresem: http://www.bip.mpu-torun.pl 
 
Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2020 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126 B (I piętro, sala 115). 
 
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej do Prezydenta Miasta Torunia, na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126 B, 87-100 Toruń lub w formie elektronicznej na adres: mpu@mpu-torun.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020 r. 
 
Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski

Projekt uchwały (116kB) pdf
Rysunek planu (2551kB) pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko (6759kB) pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko - zał. graf. (6025kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Piotr Szulc - projektant (28 lipca 2020)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (28 lipca 2020, 07:40:33)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (4 sierpnia 2020, 10:05:02)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 101