Ogłoszenie uchwała nr 343/16

PREZYDENT MIASTA TORUNIA
23 czerwca 2020r. 

OGŁOSZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) oraz uchwały Rady Miasta Torunia nr 343/16 z dnia 16 czerwca 2016r., 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Winnica” dla terenów położonych w otoczeniu Mostu Gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, 
obejmującego obszar mostu i terenów położonych po wschodniej stronie mostu, 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od  30.06.2020r. do  29.07.2020r. 

w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul.Grudziądzkiej 126B (parter budynku), w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8.07.2020r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (1 piętro, sala 115). 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie, na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul.Grudziądzka 126B, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.08.2020r. 
  
Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski


Rysunek planu (4911kB) pdf
Projekt uchwały (210kB) pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko (3031kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Maria Tatarzycka - projektant (22 czerwca 2020)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (23 czerwca 2020, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (1 lipca 2020, 09:17:37)
Zmieniono: prognoza

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 883