Ogłoszenie uchwała nr 941/18

       26 maja 2020 r. 
PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                     
                       
OGŁOSZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 
Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz uchwały Rady Miasta Torunia nr 941/18
z dnia 18 października 2018 r., 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Budowlanej i  Wapiennej w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

w dniach od 02.06.2020 r. do 26.06.2020 r. 

w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (parter), w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00 i soboty w godz. od 10:00 do 12:00. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.06.2020 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (I piętro, sala 115). 

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie, na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu,z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2020 r. 
 
 
Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski

Projekt uchwały (97kB) pdf
Rysunek planu (8192kB) pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko (2478kB) pdf
Aneks do prognozy (53kB) pdf
Rysunek do aneksu (6400kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marek Porczyk - projektant (25 maja 2020)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (26 maja 2020, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (2 czerwca 2020, 08:06:47)
Zmieniono: dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 471