Ogłoszenie uchwała nr 874/18

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                                              26 maja 2020 r.

OGŁOSZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293) oraz uchwały Rady Miasta Torunia nr 874/18 z dnia 21 czerwca 2018 r., 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak A” dla obszaru położonego w rejonie ulic Jana Skrzetuskiego i Pana Wołodyjowskiego w Toruniu – w zakresie terenu oznaczonego symbolem 128.18-MN14, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

w dniach od 02.06.2020 r. do 26.06.2020 r. 

w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (parter), w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00 i w soboty w godz. od 10:00 do 12:00. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5.06.2020 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (I piętro, sala 115). 

Zgodnie z art.18 ust.1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie, na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2020 r. 
 
 
Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Wiklendt - projektant (25 maja 2020)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (26 maja 2020, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (15 czerwca 2020, 14:32:42)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 530