Ogłoszenie uchwała nr 940/18

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                             
11 lutego 2020r.  

OGŁOSZENIE 
  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Podgórskiej, Strzałowej i Stara Droga w Toruniu 
 
Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 940/18 z dnia 18 października 2018 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Podgórskiej, Strzałowej i Stara Droga w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 lutego 2020 r. do 17 marca 2020 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126B (III piętro, pokój 310) od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00. 
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 marca 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126B (III piętro, pokój 317). 
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
 
Uwagi należy składać na piśmie, na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2020 r. 

Michał Zaleski 
Prezydent Miasta Torunia

metryczka


Wytworzył: Marek Porczyk - projektant (11 lutego 2020)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (11 lutego 2020, 08:53:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 376