Ogłoszenie uchwała nr 21/19

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                 Toruń, dnia 24 września 2019 r.
 
 
OGŁOSZENIE  

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Strzałowej i Okólnej w Toruniu    

 Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 21/19 z dnia 10 stycznia 2019r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Strzałowej i Okólnej w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 01.10.2019 r. do 29.10.2019 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126B (III p. pok. 312) od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00.    

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07.10.2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126B (pok. 317).    

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.    

Uwagi należy składać na piśmie, na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.11.2019 r.    
 
Prezydent Miasta 
Torunia Michał ZaleskiRealizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  216/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016  ze zm.) informuję  że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126 b, 87- 100 Toruń,
tel. 56 61 22 210, e-mail: mpu@mpu-torun.pl
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3.    We wszystkich sprawach związanych  z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/Panu praw można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przez adres e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl oraz nr tel. 56 61 18 992.
4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://bip.mpu-torun.pl/ w zakładce „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” oraz siedzibie Administratora.

metryczka


Wytworzył: Barbara Owczarek - projektant (23 września 2019)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (24 września 2019, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (24 września 2019, 15:27:56)
Zmieniono: akt.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1939