Ogłoszenie uchwała nr 70/19

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                                         Toruń, dnia 28 marca 2019r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
  
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Torunia: 
 
Uchwały Nr 70/19 z dnia 7 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Okólnej, ul. Łódzkiej i ul. Zimowej w Toruniu. 
 
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B - w terminie do dnia 18 kwietnia 2019r
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
 
 
 
 
Michał Zaleski 
Prezydent Miasta Torunia

metryczka


Wytworzył: Barbara Owczarek - projektant (27 marca 2019)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (28 marca 2019, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 8553