Ogłoszenie uchwała nr 265/19, 292/19, 339/20, 359/20

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                                  21 sierpnia 2020 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE 
  
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) 

informuję o uchwaleniu przez Radę Miasta Torunia: 

1)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bema-Gałczyńskiego” 
w Toruniu (Uchwała Nr 265/19 Rady Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2019 r.),
2)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w rejonie ulic: Strzałowej i Okólnej w Toruniu (Uchwała Nr 292/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2019 r.),
3)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasteczka Uniwersyteckiego UMK w rejonie ulicy Karola Olszewskiego w Toruniu (Uchwała Nr 339/20 Rady Miasta Torunia z dnia 27 lutego 2020 r.),
4)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Handlowy Zieleniec” dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Broniewskiego i ulicą Szosa Bydgoska w Toruniu (Uchwała Nr 359/20 Rady Miasta Torunia z dnia 23 kwietnia 2020 r.).
 
Zainteresowani mogą zapoznać się, w siedzibie Urzędu Miasta Torunia, przy ul. Grudziądzkiej 126B (parter) w godz. od 10.00 do 12.00 w dni powszednie
od 21.08.2020 r. do 21.09.2020 r., z:
▪        treścią w/w dokumentów,
▪        uzasadnieniami i podsumowaniami zawierającymi:
-       informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
-       uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
-       informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,
-       informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu,
-       informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
-       propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko.
 
Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Piotr Szulc, Barbara Owczarek, Maria Tatarzycka - projektanci (20 sierpnia 2020)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (21 sierpnia 2020, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (21 sierpnia 2020, 11:53:24)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 53