Informacja dot. składania uwag

PREZYDENT MIASTA TORUNIA
24.06.2020r. 
 
INFORMACJA 
 
dotycząca składania uwag do wyłożonych do publicznego wglądu 
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 
 
W związku ze zmianą przepisów w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz 293 i 1086) informuję, że uwagi do wykładanych do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (w tym w sposób określony w Ogłoszeniach i Obwieszczeniach Prezydenta Miasta Torunia z 26.05.2020r. i 23.06.2020r.). 
 
Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.
 
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Torunia w formie:
1. papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B,                       87-100 Toruń, 
2. lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, 
    na adres: mpu@mpu-torun.pl.


Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Wojciech Cetkowski - z-ca dyrektora MPU (6 lipca 2020)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (6 lipca 2020, 09:08:27)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (6 lipca 2020, 13:24:41)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 155