Ogłoszenie uchwała nr 928/18

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                                                      26 maja 2020 r.
 
 
OGŁOSZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz uchwały Rady Miasta Torunia nr 928/18 z dnia 27 września 2018 r., 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego w rejonie ulic: św. Jana Bosko i Ugory w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

w dniach od 02.06.2020 r. do 26.06.2020 r. 

w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126 B (parter), w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00 i w soboty w godz. od 10:00 do 12:00. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08.06.2020 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (I piętro, sala 115).

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie, na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2020 r.
 
 
Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski

Projekt uchwały (495kB) pdf
Rysunek planu (7078kB) pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko (3210kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Piotr Szulc - projektant (25 maja 2020)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (26 maja 2020, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (2 czerwca 2020, 07:46:47)
Zmieniono: dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 195