Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia
rejestr zmian informacji

aktualizacja
Data: 2018-02-06 11:05:29
Autor: Tomasz Łepkowski
Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

powrót do informacji »